Austrijski službenik u zagrljaju zakona, instrukcija, naputaka i dekreta

Autor(i)

  • Ankica Strmota Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska
  • Edi Modrinić Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska

Sažetak

Rad donosi pregled različitih odredaba i propisa iz radnog zakonodavstva, koji se čuvaju u arhivskim fondovima Državnog arhiva u Zadru, kojima se nastoji prikazati austrijski službenik kao „zaposlenik“ različitih državnih služba i nadleštava, počevši od njegova obrazovanja, primanja u službu sve do odlaska u mirovinu. Iz propisa o pravu na korištenje godišnjeg odmora, trajanju radnog vremena, disciplinskih kazna u slučajevima povrede radnog zakonodavstva, strogih propisa o odijevanju i razvrstavanju u platne razrede doznajemo i o njegovu privatnom životu. Vrijeme je ograničeno na razdoblje Druge austrijske uprave u Dalmaciji (1814. – 1918.), jer smo nastojali dati primjere službovanja preko državnih službi organiziranih u austrijskoj pokrajini Dalmaciji.

Učinjena

Objavljeno

2022-02-24