Izdavačka etika i postupanje

Odgovornosti uredništva

 • Uredništvo časopisa obvezuje se održavati najviše etičke standarde u objavljivanju te poduzimati sve moguće mjere protiv zloupotrebe objavljivanja.
 • Uredništvo osigurava pravedan i nepristran postupak dvostruko slijepe recenzije za sve predane rukopise, izbjegavajući sukobe interesa.
 • Uredništvo čuva povjerljivost predanih rukopisa i štiti identitet recenzenata.

Odgovornosti autora

 • Autori moraju osigurati da njihov rad bude potpuno originalan i da nije predan drugdje radi objavljivanja.
 • Autori moraju pravilno citirati i isticati izvore podataka korištenih u istraživanju.
 • Predaja autorskog ili suautorskog rukopisa podrazumijeva suglasnost autora ili suautora s dostavljenom verzijom rukopisa kao konačnom.
 • Autori moraju obavijestiti urednika o pogreškama pronađenim u predanom rukopisu i surađivati s uredništvom kako bi ih ispravili.

Odgovornosti recenzenata

 • Recenzenti moraju objektivno provoditi postupak dvostruko slijepe recenzije te pružati povratne informacije radi poboljšanja kvalitete rukopisa.
 • Recenzenti moraju prijaviti sve uočene sukobe interesa i etičke probleme povezane s rukopisom.
 • Recenzenti moraju čuvati sadržaj rukopisa i postupak recenzije povjerljivima.

Odgovornosti izdavača

 • Izdavač se obvezuje podržavati integritet procesa objavljivanja i brzo rješavati sve etičke dvojbe.
 • Izdavač osigurava dostupnost objavljenog sadržaja širokoj akademskoj zajednici i javnosti.

Pridržavanje standarda objavljivanja

 • Uredništvo, autori i recenzenti časopisa  pridržavaju se smjernica koje pruža Odbor za izdavačku etiku (COPE) kako bi osigurali najviše etičke i akademske standarde tijekom istraživačkog procesa i prilikom objavljivanja. Cilj je podupiranje znanstvenog poštenja, integriteta i transparentnosti u svim aspektima postupka objavljivanja kao doprinos vjerodostojnosti i reputaciji časopisa.

POLITIKA ISPRAVLJANJA I POVLAČENJA ČLANAKA

Ispravljanje podataka u objavljenom radu

 • Pri procesu evaluacije radova uredništvo časopisa  vodi se etičkim načelima i standardima uredničkog rada.
 • Zaprimljeni rukopisi prolaze dvostruko slijepi recenzijski postupak.
 • Ispravci u člancima trebaju biti napravljeni prije objavljivanja aktualnog broja.
 • Autorima uredništvo dostavlja prelomljeni dokument kako mogli pregledati članak te unijeti eventualne ispravke prije objave.
 • U slučaju da je autor naknadno uočio značajniju pogrešku, ispravak (erratum) se dostavlja uredništvu koje u prvom sljedećem broju obavještava čitatelje.

Povlačenje objavljenog rada

 • Ako autor nakon objavljivanja u svom članku uoči manjkavost koji utječe na točnost rezultata, može ga povući, pri čemu se u mrežnom izdanju označava da je članak povukao autor iako poveznica ostaje aktivna.
 • Ako urednici, recenzenti ili čitatelji uoče da su u članku (ili dijelu članka) podaci lažirani ili istraživanje nije provedeno u skladu s etičkim načelima, uredništvo će razmotriti prijavljivanje slučaja. Ako je autor postupao u suprotnosti s etičkim načelima, uredništvo će povući članak, pri čemu će u mrežnom izdanju biti označeno da je članak povuklo uredništvo iako će poveznica ostati aktivna.
 • Svaki postupak povlačenja obavlja se u skladu sa smjernicama COPE