Informacije za autore

Ako ste zainteresirani za ustupanje vlastitog priloga ovome časopisu, preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu  te Upute za autore i Etičke norme. Autori se moraju registrirati prije nego mogu prijaviti svoj prilog, ili ako su već registrirani kao korisnici mogu se jednostavno prijaviti i početi s procesom prijave priloga.