Izjava o pristupačnosti

Državni arhiv u Šibeniku nastoji mrežne stranice Vjesnika dalmatinskih arhiva učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz izbornik pristupačnosti u zaglavlju stranice, prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

  • Na stranici je omogućeno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom
  • Omogućena je promjena veličine slova
  • Krajnjem korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta
  • Djelomično je omogućena navigacija tipkovnicom te jasno označavanje odabranog izbornika
  • Omogućeno je isticanje poveznica
  • Na stranici je omogućena upotreba vizualnog indikatora fokusa kod navigacije tipkovnicom za sve poveznice 

Stupanj usklađenosti 
Mrežna stranica Vjesnika dalmatinskih arhiva djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • na stranici nije omogućeno korištenje glasovnih naredbi
  • dio dokumenata nije čitljiv čitačima ekrana

Državni arhiv u Šibeniku radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 9. lipnja 2021.godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog arhiva u Šibeniku.
Izjava je zadnji put preispitana 9. lipnja 2021. Državni arhiv u Šibeniku će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Državni arhiv u Šibeniku.
Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected] .

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].