O časopisu

Cilj i područje

Vjesnik dalmatinskih arhiva – izvori i prilozi za povijest Dalmacije periodička je publikacija koju su 2020. godine pokrenuli Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru. Namijenjena je objavljivanju priloga s područja arhivske teorije i prakse, historiografije i pomoćnih povijesnih znanosti, te priloga nastalih u okviru suvremenih informacijskih znanosti, koji se odnose na područje povijesne i današnje Dalmacije. U časopisu se objavljuju neobjavljeni, kategorizirani znanstveni i stručni radovi, a kao nekategorizirani radovi recenzije i prikazi publikacija, izvješća s konferencija i slično.

Jezik

Službeni jezik časopisa je hrvatski, a prihvaćaju se prilozi na engleskom i talijanskom jeziku.

Učestalost izlaženja

Časopis izlazi jednom godišnje.

Prijave priloga

Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine preko sustava prijavljivanja na ovoj mrežnoj stranici časopisa. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu na e-adresu [email protected].

Časopis autorima ne naplaćuje recenzentski postupak, troškove objavljivanja rada ni druge troškove u vezi s osiguravanjem vidljivosti objavljenog rada na internetu. Članci se ne honoriraju, a autor kategoriziranog rada dobiva jedan primjerak časopisa i PDF verziju svojega članka.

Otvoreni pristup

Sav je sadržaj časopisa danom objave u potpuno slobodnom mrežnom pristupu preko Portala znanstvenih časopisa republike Hrvatske (Hrčak) i mrežne stranice časopisa, što znači da se korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati i dijeliti sadržaj uz navod autorstva i izvora u skladu s CC BY-NC 4.0 licencijom. Slanjem svojega rukopisa autor potvrđuje da je upoznat s opisanim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja objavljenog rada opisanima u licenciji CC BY-NC 4.0 te da ih prihvaća.

Financiranje

Časopis se objavljuje uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

ISSN: 2757-0932

E-ISSN: 2806-8459