Kontakt

Uredništvo: [email protected]

Državni arhiv u Dubrovniku
Sv. Dominika 1
20000 Dubrovnik
tel: 020 321 032
faks: 020 321 060
e-pošta: [email protected]
www.dad.hr

Državni arhiv u Splitu
Glagoljaška 18
21000 Split
tel: 021 348 914; 348 641
faks: 021 344 206
e-pošta: [email protected]
www.das.hr

Državni arhiv u Šibeniku
Velimira Škorpika 6/A
22000 Šibenik
tel: 022 312 514
faks: 022 312 514
e-pošta: [email protected]
www.dasi.hr

Državni arhiv u Zadru
Ruđera Boškovića 1
23000 Zadar
tel: 023 211 530
faks: 023 214 908
e-pošta: [email protected]
www.dazd.hr

Glavni kontakt

Ante Gverić
Državni arhiv u Zadru
Telefon 023 314 577

Pomoćni kontakt

Nataša Mučalo
Telefon 022 310 670