Obavijesti

Poštovane autorice, poštovani autori,

u tijeku je priprema petog broja časopisa koji će biti objavljen koncem 2024. godine.

Časopis omogućuje slobodan pristup objavljenim radovima na Portalu znanstvenih časopisa
Republike Hrvatske (Hrčak), a trenutno je indeksiran u Directory of Open Access Journals
(DOAJ) i European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) te u postupku evaluacije
za Scopus i Web of Science. 
Također, u pripremi je prijava za znanstvenu kategorizaciju časopisa stoga nam je suradnja s
Vama iznimno značajna kako bismo osigurali kvalitetne znanstvene i stručne priloge i na taj
način doprinijeli poznavanju izvora i povijesti Dalmacije

Pozivamo Vas da svoj prilog dostavite do 15. srpnja 2024. na adresu elektroničke pošte: [email protected].

S obzirom na profil časopisa, prihvatljivi su prilozi iz sljedećih tematskih područja:

1. Arhivska teorija i praksa (prilozi iz područja arhivističke teorije i prakse)
2. Rasprave i prilozi (historiografski prilozi nastali na temelju istraživanja arhivskog gradiva relevantnog za povijest Dalmacije)
3. Izvori (objava izvora manjih cjelina gradiva i/ili dokumenata inventari, prijepisi, prijevodi, preslici karata i grafika, regesta)
4. Prikazi, recenzije, izvještaji sa znanstvenih i stručnih skupova, novosti, nekrolozi i dr.

Službeni jezik časopisa je hrvatski, a prihvaćaju se prilozi na talijanskom i engleskom jeziku.

Svi članci bit će podvrgnuti dvostrukim slijepim recenzijama.

Veselimo se budućoj suradnji!

Uredništvo