Sudski spisi zadarskog bilježnika Petra Perencana (1361. – 1392.) – 1. dio

Autor(i)

  • Anita Bartulović Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U fondovima Zadarski bilježnici i Općina Zadar Državnog arhiva u Zadru sačuvani su kraći zapisi za devet sudskih predmeta koje je sastavio zadarski bilježnik Petar Perencan (1361. ‒ 1392.) tijekom prve godine svoje službe kao sudskog bilježnika (1366. ‒ 1367.) u Velikom sudbenom dvoru građanskih parnica. U radu se donosi diplomatička analiza i prijepis tih zapisa. Pri analizi njihove strukture i pokušaju povezivanja sa zapisima iz drugih sudskih knjiga radi sagledavanja odvijanja svih etapa
pojedinog spora uočavaju se problemi povezani s pravnim diskursom i fragmentarnom očuvanošću arhivske građe za razdoblje od 1334. do 1367. godine

Učinjena

Objavljeno

2022-02-24