Historijat istraživanja kartulara Libellus Policorion (I. dio: od 17. do konca 19. stoljeća)

Autor(i)

  • Tomislav Galović Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

U radu se obrađuje historijat istraživanja jednog od najvažnijih samostanskih kartulara iz hrvatskoga srednjovjekovlja: Libellus Policorion – Rogovski kartular. To je kopijalna knjiga – kartular hrvatske kraljevske Rogovske opatije (prvotno samostan svetog Ivana Evanđelista u Biogradu, potom od 12. stoljeća stvarni i pravni slijednik samostan svetih Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu kod Tkona na otoku Pašmanu) sastavljen u drugoj polovini 14. stoljeća te pisan latinskim jezikom, goticom bolonjskoga tipa (littera Bononiensis). Ovo je prvi dio rada u kojemu se obrađuju autori i istraživački rezultati koji se odnose na ovaj dragocjen kartular u periodu od 17. do konca 19. stoljeća. Ukazuje se na različite spoznaje i otvorena pitanja koja su se javljala uz sadržaj ovoga kartulara kao i na njegovu sudbinu kao važnoga povijesnog i arhivskog spomenika koji se danas čuva u Državnom arhivu u Zadru (HR–DAZD–337 Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu, kut. 1).

Učinjena

Objavljeno

2022-02-24