Prinove arhivskog gradiva u Arhiv Zadarske nadbiskupije od izdavanja Vodiča 2013. do kraja 2020. godine

Autor(i)

  • Anamaria Perović Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U radu se donosi pregled prinova arhivskoga gradiva Arhiva Zadarske nadbiskupije, iskazan novoformiranim arhivskim fondovima i zbirkama. Gradivo je najvećim dijelom zaprimljeno u Arhiv tijekom posljednjih sedam godina, od izdavanja Vodiča Arhiva Zadarske nadbiskupije 2013. do kraja 2020. godine. Opisani su postupci arhivističkog organiziranja i obrade gradiva, odnosno način oblikovanja novih arhivskih cjelina – fondova i zbirki, a u njihovu prikazu donose se osnovni elementi arhivističkog opisa – signatura, naslov, vrijeme nastanka i količina gradiva.

Učinjena

Objavljeno

2022-02-24