Mletački katastri Dalmacije u Državnom arhivu u Zadru

Autor(i)

  • Ivana Burić Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska
  • Tamara Šarić-Šušak Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U Državnom arhivu u Zadru trajno se čuvaju izvori za proučavanje mletačkog katastra te je svrha ovoga rada na jednom mjestu objediniti i prikazati sve fondove mletačke uprave koje se tiču katastarskih izmjera, prikazati njihovu međusobnu povezanost, povijest nastanka, povijest registracije i naziva fondova, količinu gradiva, sadržajnu fizionomiju kao i analizu učinjenih obavijesnih pomagala te njihovu korist u proučavanju mletačkog katastra nastaloga u Dalmaciji tijekom 17. i 18. stoljeća. Došlo se do zaključka da pet arhivskih fondova tvori jedinstveni mletački katastar Dalmacije: HR-DAZD-5 Katastarske knjige ([1452.] 1609. – 1797.[1825.]), HR-DAZD-6 Mape Grimani (1610. – 1797.[1854.]), HR-DAZD-7 Pisma vještaka mjernika (1706. – 1796.), HR-DAZD-8 Skice katastarskih mapa područja Zadra, Knina i Imotskog (1709. – 1756.) i HR-DAZD-381 Mape Dalmacije. Zbirka obitelji Kurir (1701. – 1800.). Oni sadržavaju katastarske podatke u različitim oblicima: knjigama, na katastarskim skicama i planovima te u spisima, i dopuštaju navigaciju kroz prostor i vrijeme te su podatni za proučavanje povijesti vlasništva nad zemljištem i odnosa centralne države prema podanicima, gospodarskih i obiteljskih odnosa, prometnih komunikacija, toponimije, demografije te kartografije.

Učinjena

Objavljeno

2022-02-24