Od arhivske signature do identifikacijske oznake i identifikatora djela: proces standardizacije signatura u hrvatskoj arhivskoj praksi od sredine 20. stoljeća

Autor(i)

  • Dubravka Kolić Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska
  • Katarina Vukić

Ključne riječi:

arhivske signature, identifikacija, citiranje, sređivanje gradiva, obavijesna pomagala, informacijski sustavi

Sažetak

Uloga arhivskih signatura u identifikaciji i preciznom citiranju gradiva prepoznata je i u arhivskoj i u znanstvenoj zajednici. U ovom radu iznosi se pregled domaće literature i propisa koji se odnose na signiranje arhivskoga gradiva. Normiran oblik signature fonda široko je prihvaćen, no u hrvatskoj arhivskoj praksi nalaze se različiti tipovi signatura dodijeljenih jedinicama opisa nižim od fonda. Na primjerima iz prakse Državnog arhiva u Zadru nakon 2. svjetskog rata nastojat će se uputiti na njihove prednosti i nedostatke u kontekstu klasičnih obavijesnih pomagala i arhivskih informacijskih sustava.

Učinjena

Objavljeno

2024-02-26