Zdravstvena skrb u Jugoslavenskom zbjegu u Egiptu

Autor(i)

Ključne riječi:

izbjeglice, zbjeg, Egipat, higijena, zdravstvena skrb, epidemije, stopa smrtnosti

Sažetak

U Državnom arhivu u Splitu, u fondu Jugoslavenski zbjeg u Egiptu sačuvana je cjelovita dokumentacija o zbjegu. Iako daleko od domovine, zbjeg u Egiptu ubrzo je organizirao svoj život. Centralni odbor zbjega upravljao je zbjegom preko šest odjela, od kojeg je jedan bio zdravstveno-higijenski. Ovaj rad opisuje uvjete života pojedinaca u zbjegu, probleme s kojima su se suočavali, higijenske uvjete i stanje zdravstvene skrbi. Nastoji se ukazati na povezanost higijenskih uvjeta i uvjeta zdravstvene skrbi na zdravstveno stanje u zbjegu, posebno u vezi s pojavom epidemija, te na stopu smrtnosti.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije