Životne prilike u k. o. Stravča u Konavlima u 19. stoljeću

Autor(i)

Ključne riječi:

Stravča, Konavle, ruralna sredina, 19. stoljeće, kolonatski odnosi, katastar Franje I., stanje duša, modeli obitelji

Sažetak

Katastarska općina Stravča sastavnica je istoimene konavoske župe, smještena na 480 m nadmorske visine, a u istraživano vrijeme nalazi se na granici Habsburške Monarhije prema Otomanskom Carstvu. Na osnovi relevantne literature, katastarskih podataka iz katastra Franje I. (iz 1837. godine), podataka iz matične knjige Stanja duša župe Stravča iz 19. stoljeća i druge dosad neistražene arhivske građe (prvenstveno oporuka) u radu će se prikazati socio-demografsko i ekonomsko stanje te kolonatski odnosi u k. o. Stravča u doba druge austrijske uprave. Istraživanjem će se također utvrditi broj i veličina građevinskih čestica (posebno stambenih objekata) te broj i struktura obitelji, odnosno kućanstava u toj ruralnoj konavoskoj općini okruženoj Konavoskim brdima.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije