Vojnici iz Knina u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću

Autor(i)

Ključne riječi:

Knin, Mletačka republika, vojna povijest, pješaštvo, konjaništvo, povijest 18. stoljeća

Sažetak

U središtu istraživanja udio je vojnika iz grada Knina, ali i s područja kninske krajine u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (pješaštvo i konjaništvo) u 18. stoljeću. Istraživanje je zasnovano na gradivu iz Archivio di Stato di Venezia (fond Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli). U radu se obrađuje način spominjanja vojnika u izvoru, vremenski okvir njihova djelovanja i razdioba prema uključenosti u pojedine vojne rodove. Posebno se naglašava da su u posljednjim godinama opstojanja Serenissime u profesionalne pješačke postrojbe uključivani i pripadnici teritorijalne milicije, zavičajem iz okolice Knina. S obzirom na to da su popisivači katkada donosili podatke o tjelesnim značajkama vojnika, ukazuje se na njihovu dob, trajanje službe, stas, boju kose i drugo. Ovdje razmatranim vojnicima zapovijedali su poglavito dalmatinski i bokeljski visoki časnici te se i o njima
i njihovoj karijeri donose osnovni podaci. U radu se raščlanjuju mjesta djelovanja postrojba u kojima su ovi vojnici popisivani. Zaključuje se da su vojnici iz Knina i okolice činili zapaženu regionalnu skupinu unutar korpusa hrvatskih vojnika u sastavu mletačkih kopnenih snaga. Na kraju rada donosi se tablični pregled svih do sada pronađenih vojnika s ovoga područja.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije