Obiteljski fond Giorgi – osobna dokumentacija Nikole Giorgija Bone i korespondencija sa sinom Lukom (1834. – 1855.)

Autor(i)

Ključne riječi:

obitelj Giorgi Bona, Dubrovnik, austrijska uprava, dubrovačko plemstvo, privatna korespondencija, rukopisne ostavštine, Državni arhiv u Dubrovniku (DADU)

Sažetak

Nakon arhivističke obrade i analitičkog opisa gradiva ovim radom predstavlja se arhivski fond obitelji Giorgi u cjelini kao i dio gradiva pripadajuće serije Članovi obitelji Giorgi Bona, osobna dokumentacija Nikole Giorgija Bone (1778. – 1855.) te korespondencija od 147 pisama razmijenjenih između Nikole i najstarijeg sina Luka (1815. – 1888.), austrijskog pukovnika. Sadržaj pisama otkriva privatne odnose unutar obitelji, ali i širu sliku političkih, gospodarskih i društvenih prilika doživljenih iz perspektive pripadnika dubrovačkog plemstva tijekom prvih desetljeća austrijske uprave u Dubrovniku.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07

Broj časopisa

Rubrika

Povijest institucija, obitelji, osoba