Arhivsko gradivo nastalo djelovanjem Zemljišnoknjižnog odjela Kotarskog suda u Zadru

Autor(i)

  • Ivica Ražov Državni arhiv u Zadru, Zadar, Hrvatska

Ključne riječi:

Kotarski sud u Zadru, Kotarski sud u Biogradu, zemljišnoknjižni spisi, zbirka isprava, druga austrijska uprava u Dalmaciji, talijanska uprava u dijelu Dalmacije

Sažetak

U arhivskim fondovima HR-DAZD-222 Kotarski sud u Biogradu i HR-DAZD-231 Kotarski sud u Zadru pohranjeni su zemljišni spisi Kotarskog suda u Zadru nastali od 1878. do 1943. godine, u vrijeme druge austrijske i talijanske uprave u Zadru. Rad prikazuje povijest stvaratelja (osnivanje, mjesnu i pravnu nadležnost), odnose i veze s nadležnim pravosudnim tijelima te utjecaj tzv. podjele arhiva između Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije 1924. – 1926. godine s obzirom na identifikaciju i rekonstrukciju pojedinih cjelina gradiva Kotarskog suda u Zadru. Obrađeno je osnivanje zemljišnih knjiga u Kraljevini Dalmaciji i način na koji su se sudski izvidi provodili. Ukratko se opisuju serije spisa: 1) zemljišni zapisnici, 2) zemljišnoknjižni spisi i 3) zbirka isprava Kotarskog suda u Zadru te unutar njih pojedini dokumenti i pripadajuće im knjige. Navode se katastarske općine u nadležnosti navedenog suda te oznake spisa i njihovo značenje za korisnička pretraživanja.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07