Acta visitationum apostolicarum Dioecesis Nonensis ex annis 1579., 1603. et 1625. Spisi apostolskih vizitacija Ninske biskupije iz godina 1579., 1603. i 1625., ur. Ante Gverić. Zadar: Državni arhiv u Zadru, Društvo za povjesnicu Zadarske nadbiskupije – Zmajević, Hrvatski povijesni institut u Rimu, 2022., 223 str.

Autor(i)

  • Elvis Orbanić

Sažetak

Knjiga Acta visitationum apostolicarum Dioecesis Nonensis ex annis 1579., 1603. et 1625. Spisi apostolskih vizitacija Ninske biskupije iz godina 1579., 1603. i 1625. objavljena je kao drugi svezak u bibliotečnom nizu naslova Spisi apostolskih vizitacija dalmatinskih biskupija.

Učinjena

Objavljeno

2024-02-26