Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga tužbi Državnog arhiva u Dubrovniku: Lamenta de foris I-L, 1370-1483), 1-3. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2022., 1535 str.

Autor(i)

  • Elmedina Duranović

Sažetak

Na više od 1500 stranica Kurtović je transkribirao ukupno 4001 dokument, koji su nakon kraćega uvoda kronološki poredani i obuhvaćaju razdoblje od 1370. do 1483. godine. Samim time to je dosad najopsežniji ispis građe iz serije Lamenta de foris, koja je i prije bila objavljivana u zbirkama drugih autora (Mihaila Dinića i Branislava Nedeljkovića), pa i samoga Esada Kurtovića, ali u znatno manjemu obimu.

Učinjena

Objavljeno

2024-02-26