„Vesele kuće” u Dubrovniku – povijest dubrovačkih javnih bludilišta u 19. i 20. stoljeću

Autor(i)

  • Sanja Curić Državni arhiv u Dubrovniku
  • Nikša Selmani Državni arhiv u Dubrovniku

Ključne riječi:

javna bludilišta, javne kuće, bludništvo, prostitucija, reglementacija, Dubrovnik, Karmen, Habsburška Monarhija

Sažetak

Postojanje marginalnih društvenih skupina i pojava, posebice javnog bludništva u Dubrovniku 19. i 20. stoljeća, gotovo uopće nije bilo predmet sustavna povijesnog istraživanja. Određujući najprije zakonski okvir kojim se od 1854. do 1934. regulira bludništvo, autori prvo iznose povijesne crtice iz vremena do pojave dubrovačkih javnih bludilišta. Rekonstruirajući potom momente njihove svakodnevice, rad stavlja naglasak na javna bludilišta kao vid institucionaliziranog bludništva. Konačno, donosi se pregled tada postojećih manjih bludilišta i povijesna sudbina najveće i najpoznatije „vesele kuće” u Karmenu.

Učinjena

Objavljeno

2024-02-26

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije