Vis u 19. stoljeću, čitanje austrijskog katastra

Autor(i)

  • Sanja Buble

Ključne riječi:

Vis, Druga austrijska uprava, katastar, povijesno-prostorni razvoj grada

Sažetak

Katastar s početka i njegova reambulacija s kraja devetnaestog stoljeća dokumentiraju vrijeme u kojem je zaokružena urbanizacija grada Visa. U tekstu se donose rezultati istraživanja povijesno-prostornog razvoja grada Visa utemeljeni na paralelnom čitanju katastarskih karata i pisanog katastarskog gradiva iz Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju Državnog arhiva u Splitu. Uz urbanološku analizu Visa čitanje katastarskoga gradiva omogućilo je uvid u socijalnu topografiju grada, odnosno organizaciju prostora proizišlu iz načina života i privređivanja.

Učinjena

Objavljeno

2024-02-26

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije